Prezentul website aparține societății MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L., persoană juridică română, având sediul social la adresa București, sector 4, strada Turnu Măgurele, nr. 52-62, înregistrată la ORC București sub număr J40/25483/1994, cod unic de înregistrare RO 6639012. Orice referire din cadrul website-ului la societatea MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L. se va realiza prin utilizarea denumirii MERIDIAN Rent A Car.


 
TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE

1. Orice persoană care dorește să încheie un contract de închiriere auto trebuie să prezinte actul de identitate în original (B.I. / C.I. sau pașaport pentru persoanele de altă naționalitate) și carnetul de conducere, ambele având valabilitate pe toată perioada derulării contractului de închiriere auto. Permisul de conducere trebuie să aiba o vechime minimă de 12 luni de la obținerea categoriei B. Nu se vor încheia contracte de închiriere autovehicule cu clienți care dețin dovezi înlocuitoare ale permisului de conducere. Atât actul de identitate cât și permisul de conducere trebuie să aiba valabilitate înca cel puțin 3 (trei) luni după încheierea contractului de închiriere.

2. Orice persoană care închiriază autovehiculul trebuie să aibă vârsta de minim 21 de ani și maxim 65 de ani, si să posede carnet de conducere de minim 1 an vechime la data încheierii contractului cu MERIDIAN Rent A Car.

3. Persoana care închiriaza autovehiculul trebuie să precizeze la momentul semnării contractului numele și prenumele persoanei / persoanelor care vor mai conduce autovehiculul pe perioada închirierii, clientul nefiind exonerat de răspundere.

4. Folosirea bunului închiriat de către alte persoane decât cele specificate în contract este strict interzisă.

5. Plata serviciului de închiriere auto se va face la momentul semnării contractului de închiriere și / sau la momentul preluării autovehiculului de către client. De asemenea, clientul are posibilitatea de a efectua plata în contul bancar al MERIDIAN Rent A Car, prin transfer bancar, în avans, astfel încat să fie permisă încasarea banilor înainte de preluarea autovehiculului de către client.
În cazul plaților online folosind cardurile bancare, securitatea și validitatea autentificării cardurilor va fi confirmată de procesatorul de plăți electronice. Tranzacțiile se realizează exclusiv prin sistemele informatice ale procesatorului online, în condiții de maximă securitate oferite de platformă fiind asigurate filtre antifraudă la toate tranzacțiile online. Nici o informație legată de cardul clientului nu va fi stocată pe serverele MERIDIAN Rent A Car. Sunt acceptate la plata cardurile bancare emise de Organizațiile Visa și MasterCard. Procesatorul de plati electronice este eGenius oferit de Unicredit Bank.

6. Plata se va efectua în Lei la cursul BNR din data plății. La primirea autovehiculului, clientul va semna un proces verbal de predare-primire care va conține descrierea exactă a stării autovehiculului. La returnare, clientul are datoria de a preda autovehiculul în aceleași conditii în care l-a primit.

7. La semnarea contractului de închiriere auto, clientul are obligația de a achita o garanție, în funcție de tipul mașinii închiriate. Garantia variază între 250 și 700 euro, în funcție de clasa autoturismului și se poate achita cash sau poate fi reținută pe card, la data preluării mașinii.

8. Asigurări suplimentare de protecție:
      Asistenta Rutiera Extinsă (20 euro)
Protecție - prin închirierea Asistenței Rutiere Extinse, vă exonerați de plata cheltuielilor pentru asistență tehnică acordată autovehiculuilui 24/24, în caz de imobilizare a autovehiculului legată de:
               - pierderea cheii autovehiculului; 
               - închiderea autovehiculului cu cheia în interior; 
               - descărcarea bateriei ca urmare a neglijenței în utilizare;
               - alimentarea eronată cu carburant;
               - distrugerea anvelopelor. 
În cazul în care nu a fost achiziționat acest serviciu suplimentar, în urma unui caz de imobilizare prezentat mai sus se va achita de către client valoare integrala pentru asistență rutieră.
Excluderi - Asistenta Rutiera Extinsă nu reduce raspunderea ta financiară cu privire la consecințele imobiliării autovehiculului, la cheltuielile de reparare, la înlocuirea pieselor, la daunele și/sau furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz. Asigurarea Rutieră Extinsă este valabilă exclusiv pe teritoriul Romaniei. Nu se aplică dacă imobilizarea autovehiculului se face în afara drumurilor publice.
      Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate lunetei autovehiculului (15 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare lunetă, va exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate lunetei autovehiculului (zgârieturi, ciobituri, spargere).
Excluderi - serviciul Asigurare lunetă nu reduce răspunderea ta financiară cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (în special plafonului panoramic și oglinzilor retrovizoare) sau la furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz.
      Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate parbrizului autovehiculului (20 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare parbriz, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate parbrizului autovehiculului (zgârieturi, ciobituri, spargere).
Excluderi - serviciul Asigurare parbriz nu reduce răspunderea ta financiară cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (în special plafonului panoramic și oglinzilor retrovizoare) sau la furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz.
      Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate anvelopelor autovehiculului (20 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare anvelope, te exonerezi de răspunderea financiară în caz de daune cauzate anvelopelor autovehiculului (pană, anvelopa tăiată).
Excluderi - serviciul Asigurare anvelope nu reduce raspunderea ta financiară cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (jante tablă sau aliaj lovite sau zgâriate) sau la furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz.
      Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate tapiseriei autovehiculului (35 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare tapiserie, te exonerezi de răspunderea financiară în caz de daune cauzate tapiseriei autovehiculului (pete, murdărie excesivă, păr de animale, rupere, arsă cu țigări).
Excluderi - serviciul Asigurare tapiserie nu reduce răspunderea ta financiară cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (centuri siguranță taiate, bord auto pătat, reglajul scaunelor) sau la furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz.
      Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate caroseriei  autovehiculului (35 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare caroserie, te exonerează de răspunderea financiară în caz de daune cauzate  caroseriei autovehiculului (zgârieturi fine pe suprafața oricărui element care nu necesită vopsire).
Excluderi - serviciul Asigurare caroserie nu reduce raspunderea ta financiară cu privire la alte daune cauzate autovehiculului (orice altă situație care necesită revopsire și reparație) sau la furtul autovehiculului, pentru care răspunzi în orice caz.      

9. Perioada minimă de închiriere este de 1 zi, cu limita de kilometri de 50km/zi. Pentru închirieri de 2 zile consecutive, limita de kilometri este de 125km pentru toată perioada închiriată. Pentru închirieri de 3 zile consecutive, limita de kilometri este de 350 km pentru toată perioada închiriată, pentru închirieri între 4 și 15 zile limita de kilometri este de 2.500 km iar pentru închirieri între 16 și 30  zile  limita de kilometri este de 3.000 km /luna/auto. Depășirea numărului de kilometri va fi taxată cu 0,1 euro + tva / km pentru fiecare kilometru depășit.

10. Autovehiculul închiriat nu poate fi folosit pentru tractarea altor vehicule sau autovehicule, pentru transport cotra cost a bunurilor și/sau a persoanelor, pentru participarea la întreceri, raliuri sau alte asemenea activități.

11. Subînchirierea autovehiculului este interzisă.

12. Prelungirea contractului de închiriere se va face doar cu acordul scris (inclusiv fax, e-mail) al MERIDIAN Rent  A Car. Prelungirea perioadei de închiriere se va efectua numai după plata în avans a contravalorii serviciilor de închiriere pentru perioada de prelungire. Prelungirea perioadei de închiriere este strict interzisă în alte condiții decât cele specificate. În caz contrar, proprietarul autovehiculului își rezerva dreptul de a anunta orice incident catre organele de ordine publica.

13. Clientul are obligatia să anunte cu cel putin 12 ore înainte, în scris (inclusiv fax, e-mail) orice întarziere a predarii autovehiculului. Este permisă întarzierea cu o ora a predarii autovehiculului. Orice întarziere de 1 (unu) - 3 (trei) ore, neanuntata în prealabil, se taxeaza cu 50% din tariful stabilit pentru o zi de închiriere a respectivului autovehicul, iar pentru mai mult de 3 (trei) ore întarziere se va percepe tariful practicat pentru o zi de închiriere a autovehiculului în cauza.

14. Livrarea si returnarea autovehiculului se vor face la data si ora indicate de catre client si acceptate de catre proprietar, în întervalul orar 08:00 – 20:00 (de luni până vineri) sau în intervalul orar 08:00 – 14:00 (sambata), la sediul firmei. Livrarea si/sau returnarea autovehiculului in alt interval de timp si la o altă destinatie decat cele stabilite se vor face cu acordul proprietarului, cu plata unui tarif suplimentar, astfel:

  • pentru livrarea si/sau returnarea autovehicului la sediul firmei în intervalul 20:00 – 08:00 (de luni până vineri) se percepe un tarif suplimentar de 20 euro, în intervalul 14:00 – 08:00 (de sambata până duminica) se percepe un tarif suplimentar de 20 euro, respectiv o taxa de 20euro pentru duminica (toata ziua);

  • pentru livrarea si/sau returnarea autovehiculului în Aeroportul Otopeni (Henri Conda) în intervalul 08:00 - 20:00 (de luni până vineri), se percepe un tarif suplimentar de 15 euro; în intervalul 20:00 - 08:00 (de luni până vineri), se percepe un tarif suplimentar de 25 euro. Pentru intervalul orar 08:00 - 14:00 (sambata) se percepe o taxa de 15 euro, de la 14:00 - 08:00 (de sambata până duminica) se percepe un tarif suplimentar de 25 euro, respectiv o taxa de 25 euro pentru duminica (toata ziua).

15. Încalcarea regulilor de circulatie, amenzile si taxele de parcare reprezinta responsabilitatea stricta a clientului si vor fi suportate integral de catre acesta.

16. În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Politie care va constata daunele si va elibera Procesul Verbal de Constatare si Autorizatia de Reparatii. Aceste documente sunt indispensabile pentru functionarea asigurarii si pentru repararea autovehiculului. Declaratia la Politie este obligatorie în toate cazurile: daca sunteti vinovat, daca sunteti victima, daca sunteti singur implicat, daca partea responsabila nu este identificata (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparatii.

17. În cazul în care aceste conditii nu sunt îndeplinite, se poate solicita o garantie suplimentara ce va fi stabilita în functie de valoarea prejudiciului, care se ramburseaza numai la returnarea mașinii în buna stare de functionare si de caroserie, cu toate documentele, accesoriile si echipamentele din dotare.

18. MERIDIAN Rent A Car nu își asumă răspunderea pentru fluctuația de autovehicule din parcul auto. Rezervarea propriu-zisă a autoturismului de închiriere se consideră efectuată dupa confirmarea dată de un reprezentant MERIDIAN Rent A Car pe email sau telefonic.

19. Dacă persoana care dorește să încheie un contract de închiriere are vârsta cuprinsă între 21 și 25 de ani, se va aplica un tarif suplimentar (taxa de șofer tânăr) în valoare de 4 Euro / zi (TVA inclus). Taxa maximă pentru "șofer tânăr" este de 40 Euro per închiriere.

20. Autovehiculele din gama "Premium" nu pot fi închiriate de persoane cu vârsta sub 25 de ani.

21. Pentru rezervările la care nu s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Pentru anularea unei rezervări NU SE percepe penalitate.
Pentru rezervările la care s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Dacă s-a efectuat plata, anularea rezervării nu implică restituirea banilor.

22. Orice litigiu ce derivă din "Termeni și condiții" va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de la sediul MERIDIAN Rent A Car.