Condiții de închiriere

Condiții de închiriere
Prezentul website aparține societății MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L., persoană juridică română, având sediul social la adresa București, sector 4, strada Turnu Magurele, nr. 52-62, înregistrată la ORC București sub număr J40/25483/1994, cod unic de înregistrare RO 6639012. Orice referire din cadrul website-ului la societatea MERIDIAN BUSINESS GRUP S.R.L. se va realiza prin utilizarea denumirii MERIDIAN Rent A Car.
Cuprins

1. Orice persoană care dorește să încheie un contract de închiriere auto trebuie să prezinte actul de identitate în original (B.I. / C.I. sau pașaport pentru persoanele de altă naționalitate) și carnetul de conducere, ambele având valabilitate pe toată perioada derulării contractului de închiriere auto. Permisul de conducere trebuie să aibă o vechime minimă de 12 luni de la obținerea categoriei B. Nu se vor încheia contracte de închiriere autovehicule cu clienți care dețin dovezi înlocuitoare ale permisului de conducere. Atât actul de identitate cât și permisul de conducere trebuie să aiba valabilitate înca cel puțin 3 (trei) luni după încheierea contractului de închiriere.

2. Orice persoană care închiriază autovehiculul trebuie să aibă vârsta de minim 21 de ani și maxim 65 de ani și să posede carnet de conducere de minim 1 an vechime la data încheierii contractului cu MERIDIAN Rent A Car.

3. Persoana care închiriază autovehiculul trebuie să precizeze la momentul semnarii contractului numele și prenumele persoanei / persoanelor care vor mai conduce autovehiculul pe perioada închirierii, clientul nefiind exonerat de răspundere.

 

4. Folosirea bunului închiriat de către alte persoane decât cele specificate în contract este strict interzisă.

În cazul în care clientul încredințează conducerea mașinii închiriate unei alte persoane care nu este trecută în contractul de închiriere proprietarul are dreptul de a-i reține clientului garanția iar în cazul producerii unui accident clientul este obligat la plata integrală a eventualelor daune cauzate.

5. Plata serviciului de închiriere auto se va face la momentul semnării contractului de închiriere și / sau la momentul preluării autovehiculului de către client. De asemenea, clientul are posibilitatea de a efectua plata în contul bancar al MERIDIAN Rent A Car, prin transfer bancar, in avans, astfel încât să fie permisă încasarea banilor înainte de preluarea autovehiculului de către client.
În cazul plaților online folosind cardurile bancare, securitatea și validitatea autentificării cardurilor va fi confirmată de procesatorul de plăți electronice. Tranzacțiile se realizează exclusiv prin sistemele informatice ale procesatorului online, în condiții de maximă securitate oferite de platformă, fiind asigurate filtre antifraudă la toate tranzațiile online. Nici o informație legată de cardul clientului nu va fi stocată pe serverele MERIDIAN Rent A Car. Sunt acceptate la plată cardurile emise de către Organizațiile Visa si MasterCard. Procesatorul de plăti electronice este eGenius aparținând UniCredit Bank.

6. Plata se va efectua în Lei la cursul BNR din ziua respectivă. La primirea autovehiculului, clientul va semna un proces verbal de predare-primire care va conține descrierea exactă a stării autovehiculului. La returnare, clientul are datoria de a preda autovehiculul în aceleași condiții în care l-a primit.

7. La semnarea contractului de închiriere auto, clientul are obligația de a achita o garanție, în funcție de tipul mașinii închiriate.

Garanția variază între 250 și 700 euro, în funcție de clasa mașinii și se poate achita cash sau poate fi blocată pe card, la data preluării mașinii urmând a i se restitui clientului la momentul predării mașinii cu condițiile să nu fi fost aduse daune mașinii închiriate.

8. Tipuri de asigurări de protecție

Asistență Rutieră Extinsă (20 euro)
Protecție – prin plata asigurării - Asistență Rutieră Extinsă, vă exonerați de plata cheltuielilor pentru asistența tehnică acordată mașinii 24/24, în caz de imobilizare a mașinii legată de:
               - pierderea cheii mașinii; 
               - închiderea mașinii cu cheia în interior; 
               - descărcarea bateriei ca urmare a neglijenței în utilizare;
               - alimentarea eronată cu carburant;
               - distrugerea anvelopelor. 
În cazul în care nu a fost achiziționată acestă asigurare suplimentară, și survine una dintre imobilizările prezentate mai sus se va achita de către client valoare integrală pentru Asistența Rutieră.

Excluderi - Asistența Rutieră Extinsă nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la consecințele imobilizării mașinii, la cheltuielile de reparare, la înlocuirea pieselor, la daunele și/sau furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz. Asigurarea Rutieră Extinsă este valabilă exclusiv pe teritoriul României. Nu se aplică dacă imobilizarea mașinii se face în afara drumurilor publice.

Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate lunetei mașinii (15 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare lunetă, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate lunetei mașinii (zgârieturi, ciobituri, spargere).
Excluderi - serviciul Asigurare lunetă nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la alte daune cauzate mașinii (în special plafonului panoramic și oglinzilor retrovizoare) sau la furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz.

Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate parbrizului mașinii (20 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare parbriz, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate parbrizului mașinii (zgârieturi, ciobituri, spargere).
Excluderi - serviciul Asigurare parbriz nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la alte daune cauzate mașinii (în special plafonului panoramic și oglinzilor retrovizoare) sau la furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz.

Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate anvelopelor mașinii (20 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare anvelope, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate anvelopelor mașinii (pană, anvelopă tăiată).
Excluderi - serviciul Asigurare anvelope nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la alte daune cauzate mașinii (jante tablă sau aliaj lovite sau zgâriate) sau la furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz.

Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate tapiseriei mașinii (35 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare tapiserie, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate tapiseriei mașinii (pete, murdărie excesivă, păr de animale, rupere, arsuri cu țigări).
Excluderi - serviciul Asigurare tapiserie nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la alte daune cauzate mașinii (centuri de siguranță taiate, bord auto pătat, reglajul scaunelor) sau la furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz.

Responsabilitate zero în cazul daunelor provocate caroseriei  mașinii (35 euro)
Protecție - prin acceptarea serviciului Asigurare caroserie, vă exonerați de răspunderea financiară în caz de daune cauzate  caroseriei mașinii (zgârieturi fine pe suprafața oricărui element care nu necesită vopsire).
Excluderi - serviciul Asigurare caroserie nu reduce răspunderea dumneavoastră financiară cu privire la alte daune cauzate mașinii (orice altă situație care necesită revopsire și reparație) sau la furtul mașinii, pentru care răspundeți în orice caz.

9. Perioada minimă de închiriere este de 1 zi, cu limită de kilometri de 50 km/zi. Pentru închirieri de 2 zile consecutive, limita de kilometri este de 125 km pentru toată perioada închiriată. Pentru închirieri de 3 zile consecutive, limita de kilometri este de 350 km pentru toată perioada închiriată, pentru închirieri între 4 și 15 zile limita de kilometri este de 2.500 km iar pentru închirieri între 16 și 30  zile limita de kilometri este de 3.000 km /luna/auto. Depășirea numărului de kilometri va fi taxată cu 0,1 euro + tva / km pentru fiecare kilometru depășit.

10. Mașina închiriată nu poate fi folosită pentru tractarea altor vehicule sau autovehicule, pentru transport cotra cost a bunurilor și/sau a persoanelor, pentru participarea la întreceri, raliuri sau alte asemenea activități.

11. Subînchirierea mașinii este interzisă.

12. Prelungirea contractului de închiriere se va face doar cu acordul scris (e-mail) al MERIDIAN Rent A Car. Prelungirea perioadei de închiriere se va efectua numai după plata în avans a contravalorii serviciilor de închiriere pentru perioada de prelungire. Prelungirea perioadei de închiriere este strict interzisă în alte condiții decât cele specificate. În caz contrar, proprietarul mașinii își rezervă dreptul de a anunța orice incident către organele de ordine publică.

13. Clientul are obligația să anunțe cu cel putin 12 ore înainte, în scris (inclusiv e-mail) orice întârziere a predării mașinii. Este permisă întârzierea cu o ora a predării mașinii. Orice întârziere de 1 (unu) - 3 (trei) ore, neanunțată în prealabil, se taxează cu 50% din tariful stabilit pentru o zi de închiriere a respectivei mașini, iar pentru mai mult de 3 (trei) ore întârziere se va percepe tariful practicat pentru o zi de închiriere a mașinii în cauză.

14. Livrarea și returnarea mașinii se vor face la data și ora indicate de către client și acceptate de către proprietar, în intervalul orar 08:00 – 20:00 (de luni până vineri) sau în intervalul orar 08:00 – 14:00 (sâmbata), la sediul firmei. Livrarea și/sau returnarea mașinii în alt interval de timp și la o altă destinație decât cele stabilite se vor face cu acordul proprietarului, cu plata unui tarif suplimentar, astfel:

  • pentru livrarea și/sau returnarea mașinii la sediul firmei în intervalul 20:00 – 08:00 (de luni pana vineri) se percepe un tarif suplimentar de 20 euro, în intervalul 14:00 – 08:00 (de sâmbata până duminica) se percepe un tarif suplimentar de 20 euro, respectiv o taxă de 20 euro pentru duminica (toată ziua);
  • pentru livrarea si/sau returnarea mașinii în Aeroportul Otopeni (Henri Condă) în intervalul 08:00 - 20:00 (de luni până vineri), se percepe un tarif suplimentar de 15 euro; in intervalul 20:00 - 08:00 (de luni până vineri), se percepe un tarif suplimentar de 25 euro. Pentru intervalul orar 08:00 - 14:00 (sâmbata) se percepe o taxa de 15 euro, de la 14:00 - 08:00 (de sâmbata până duminica) se percepe un tarif suplimentar de 25 euro, respectiv o taxă de 25 euro pentru duminica (toată ziua).

15. Încălcarea regulilor de circulație, amenzile și taxele de parcare reprezintă responsabilitatea strictă a clientului și vor fi suportate integral de către acesta.

16. În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliție care va constata daunele și va elibera Procesul Verbal de Constatare și Autorizația de Reparații. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcționarea asigurării și pentru repararea mașinii. Declarația la Poliție este obligatorie în toate cazurile: dacă sunteți vinovat, dacă sunteți victima, dacă sunteți singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este responsabil pentru costurile de reparație.

17. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, se poate solicita o garanție suplimentară ce va fi stabilită în funcție de valoarea prejudiciului, care se rambursează numai la returnarea mașinii în bună stare de funcționare și de caroserie, cu toate documentele, accesoriile și echipamentele din dotare cu care mașina a plecat.

18. MERIDIAN Rent A Car nu își asumă răspunderea pentru fluctuația de mașinii din parcul auto. Rezervarea propriu-zisa a mașinii de închiriere se consideră efectuată dupa confirmarea dată de un reprezentant MERIDIAN Rent A Car pe email sau telefonic.

19. Dacă persoana care dorește să încheie un contract de închiriere are vârsta cuprinsă între 21 și 25 de ani, se va aplica un tarif suplimentar (taxă de șofer tânăr) în valoare de 4 Euro/zi (TVA inclus). Taxa maximă pentru "șofer tânăr" este de 40 Euro per închiriere.

20. Mașinile din gama "Premium" nu pot fi închiriate de persoane cu vârsta sub 25 de ani.

21. Pentru rezervările la care nu s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Pentru anularea unei rezervari NU se percepe penalitate.
Pentru rezervările la care s-a efectuat plata în avans, clientul poate anula sau schimba o rezervare cu până la 48 ore înainte de livrarea mașinii. Modificarea unei rezervări se face fără penalizări. Dacă s-a efectuat plata, anularea rezervarii nu implică restituirea banilor.

22. Orice litigiu ce derivă din "Termeni și condiții" va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente din localitate în care își are sediul MERIDIAN Rent A Car.